Υποψήφιος Βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών

Μαζί για το Νότο που θέλουμε!

Μαζί για το Νότο
που θέλουμε!

Στο Νότιο Τομέα των νέων ευκαιριών και των απεριορίστων δυνατοτήτων, διεκδικούμε ενιαίο κεντρικό σχεδιασμό, χωρίς γεωγραφικές ή οποιοδήποτε άλλου τύπου διακρίσεις. Μια περιφέρεια 13 δήμων με ίσες ευκαιρίες για όλους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και περιοχής με πρόσβαση σε κρίσιμα δημόσια αγαθά όπως η μόρφωση, η εργασία, η υγεία και οι συντάξεις. Για μια ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη που θα επιτρέψει στους κατοίκους του νότιου τομέα να ζουν σε ένα περιβάλλον ασφαλείας και ευημερίας.

Ασφάλιση

Ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα αξιόπιστο, βιώσιμο και αποτελεσματικό. Με σεβασμό απέναντι σε κάθε ασφαλισμένο όπου το κράτος θα μπορεί να εγγυηθεί τη σύνταξη του. Ανταποδοτικό για τον κάθε εργαζόμενο ώστε να αισθάνεται ότι τώρα που επιδοτεί τους σημερινούς συνταξιούχους στην διάρκεια της εργασίας του, είναι ένα καθήκον που και εκείνου θα του το ανταποδώσουν οι μελλοντικές γενιές.

Οικονομία
& Φορολογία

Ένα νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο χωρίς βραχύβια επιδοματική πολιτική, με νέες θέσεις εργασίας, καλύτερα αμοιβόμενες, στη βάση ενός σύγχρονου φορολογικού συστήματος απλού και λειτουργικού αλλά προπαντώς δίκαιου με κλιμακωτές επιβαρύνσεις για τις διάφορες κατηγορίες εισοδημάτων με ιδιαίτερη βαρύτητα στον κρυφό, αδήλωτο και μεγάλο πλούτο.

Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης, όπου οι αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας επιτάσσουν ισχυρούς και ανεξάρτητους Δήμους και Περιφέρειες, μέσα σε ένα πλαίσιο διαφάνειας χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Διεκδικούμε την ουσιαστική δημοσιονομική αποκέντρωση τους μέσα από την περαιτέρω ενίσχυση και θωράκιση της διοικητικής και οικονομικής τους αυτοτέλειας. Η Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα στήριξης των τοπικών κοινωνιών, που μέσα από τις αναρίθμητες αρμοδιότητες ζωτικής σημασίας που επιτελεί να συμβάλει στην αναβάθμιση της καθημερινότητα και της ποιότητας ζωής όλων μας.

Εκπαίδευση

Στον εξελισσόμενο και γεμάτο προκλήσεις σύγχρονο κόσμο των πολλαπλών αναγκών και των μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών πρέπει να διατηρήσουμε το κεκτημένο της εκπαίδευσης ως βασικό αγαθό χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις για όλους. Προωθούμε και υποστηρίζουμε μια ισχυρή, σύγχρονη, ποιοτική δημόσια υποχρεωτική εκπαίδευση που στόχο θα έχει την πρωτοπορία στην γνώση και την αξιοκρατία στην εκπαίδευση. Επιδιώκουμε ένα ποιοτικότερο και αποδοτικότερο εκπαιδευτικό σύστημα με σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην ελεύθερη πρόσβαση. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την δια βίου μάθηση και Εκπαίδευση. Η ψηφιακή εποχή επιτάσσει όμως την αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στη γνώση, στην πληροφορία και στην πληροφόρηση προκειμένου να δώσουμε στη Νέα Γενιά τα αναγκαία εφόδια που χρειάζεται για να βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων.